OnlineMSchool
Вивчення математики онлайн.
Вивчайте математику з нами і переконайтесь: "Математика - це просто!"

Правила вводу функцій в онлайн калькуляторах OnlineMSchool

На цій сторінці наведено правила вводу функцій, яких слід дотримуватись в онлайн калькуляторах для розв'язання похідних та розв'язання інтегралів.

Не забувайте перевіряти правильність написання формул. Помилки в написанні, призводять до невірних відповідей і випадків коли калькулятор відмовляється виконувати розрахунки.

Оператор

Опис

Найпростіші математичні операції

+ - * / ()

Додавання, віднімання, множення, ділення і символи групування.
Знак множення * - необов'язковий: вираз 2sin(3
x
)
еквівалентний 2*sin(3*
x
)
.
Дужки використовуються для групування виразів.

0.5

Десяткові дроби записуються через крапку:
  • 0.5 - вірний запис;
  • 0,5 - невірний запис.

Елементарні функції

x
^
n

Піднесення до степеню:
xn
, наприклад
x
^2 означає
x
2

sqrt(
x
)

Квадратний корінь: √
x
. Еквівалентно root(
x
,2) або
x
^(1/2)

cbrt(
x
)

Кубічний корінь: 3
x
. Еквівалентно root(
x
,3) або
x
^(1/3)

root(
x
,
n
)

Корінь
n
-того степеня з
x
. Еквівалентно
x
^(1/
n
)

log(
a
,
x
)

Логарифм від
x
за основою
a

ln(
x
)

Натуральний логарифм (логарифм за основою
e
)

lg(
x
)

Десятковий логарифм (логарифм за основою 10)

exp(
x
)

Експонента , еквівалентно
e
^
x

Тригонометричні функції

sin(
x
)

Синус від
x

cos(
x
)

Косинус від
x

tg(
x
)

Тангенс від
x
. Можна вводити tg(
x
) або tan(
x
)

ctg(
x
)

Котангенс від
x
. Можна вводити ctg(
x
) або cot(
x
)

sec(
x
)

Секанс від
x
, визначається як 1/cos(
x
)

csc(
x
)

Косеканс від
x
, визначається як 1/sin(
x
)

arcsin(
x
)

Арксинус від
x
. Можна вводити arcsin(
x
) або asin(
x
)

arccos(
x
)

Арккосинус від
x
. Можна вводити arccos(
x
) або acos(
x
)

atan(
x
)

Арктангенс від
x
. Можна вводити arctg(
x
) або atan(
x
)

arcctg(
x
)

Арккотангенс від
x
. Можна вводити arcctg(
x
) або acot(
x
)

asec(
x
)

Арксеканс від
x

acsc(
x
)

Арккосеканс від
x

Деякі константи

e

Число Ейлера
e
= 2.718281828459045...
pi

Число
π
= 3.141592653589793...

Інформацію про оновлення та новини сайту дивіться на сторінці у facebook.

Підготовка до ДПА по темах.

Будь-які нецензурні коментарі будуть видалені, а їх автори занесені в чорний список!

0
Приєднуйтесь до нас