OnlineMSchool
Вивчення математики онлайн.
Вивчайте математику з нами і переконайтесь: "Математика - це просто!"

Ранг матриці

Означення.
Рангом системи рядків (стовпців) називається максимальна кількість лінійно незалежних рядків (стовпців) цієї системи.
Теорема.
Ранг системи рядків матриці дорівнює рангу її системи стовпців.
Означення.
Рангом матриці A називається ранг її системи рядків або стовпців.

Зазвичай ранг матриці A позначають rank(A) або rang(A)


Властивості матриці пов'язані з рангом


Методи обчислення ранга матриці

Метод елементарних перетворень

Використовуючи властивості матриці пов'язані з її рангом, отримано метод обрахунку рангу який найбільш частіше за інші використовується на практиці.
Метод 1.
Ранг матриці дорівнює кількості ненульових рядків після перетворення матриці до ступінчатого вигляду, використовуючи елементарні перетворення над рядками та стовпчиками матриці.

Метод окаймляючих миноров

Теорема.
Ранг матриці дорівнює найбільшому порядку не рівного нулю мінора.
Метод 2.
Якщо в матриці A знайдено ненульовий мінор k-го порядку M. Розглянемо всі мінори (k + 1)-го порядку, які включають в себе (окаймляючі) мінор M; якщо всі вони дорівнюють нулю, то ранг матриці дорівнює k. Якщо серед окаймляючих мінорів знайдеться ненульовий, то вся процедура повторюється.

Приклад.
Обчислити ранг матриці A, де
A =  ( 4201 )
2123
03101
4246

Розв'язок:

Від 1-ого рядка віднімемо 2-ий помножений на 2, від 4-того віднімемо 2-ий помножений на 2

( 4201 )  ~  ( 00-4-5 )  ~ 
2123 2123
03101 03101
4246 0000

Поміняємо місцями рядки

 ~  ( 2123 )
03101
00-4-5
0000

отримана матриця є ступінчастою, значить rank(A) = 3.

Відповідь: rank(A) = 3.

Інформацію про оновлення та новини сайту дивіться на сторінці у facebook.

Підготовка до ДПА по темах.

Будь-які нецензурні коментарі будуть видалені, а їх автори занесені в чорний список!

0
Приєднуйтесь до нас